Orta Vadeli Program’la yerli yazılım firmaları destekleniyor

2024-2026 yıllarına ilişkin OVP’den yapılan derlemeye göre, firmaların dijital teknolojilere yönelik kapasite ve kabiliyetleri desteklenecek.

Program döneminde, dijital dönüşümün hızlandırılması kapsamında, elektronik haberleşme altyapılarının güçlendirilmesi, yeni nesil ağ altyapılarının yaygınlaştırılması, öncelikli sektör ve alanlarda nitelikli AR-GE insan kaynağının geliştirilmesi, dijital dönüşüme yönelik teknolojilerde yetkinliğin artırılması, KOBİ’ler başta olmak üzere firmaların dijital teknolojilere yönelik kapasite ve kabiliyetlerinin desteklenmesi ve finansmana yönelik etkin mekanizmaların oluşturulması planlanıyor.

Bu kapsamda, siber güvenliğin ülke genelinde daha bütüncül politikalarla güçlendirilmesi sağlanacak. Ulusal siber savunma ve siber caydırıcılık yeteneğinin artırılmasına yönelik “2024-2027 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanacak.

Kamuda dijital teknolojilerin kullanımında yenilikçiliği ve tedarik etkinliğini artırmak ve veriden değer üretmek üzere bulut bilişim ve açık kaynak kodlu yazılımların kullanımı yaygınlaştırılacak. Bu çerçevede de nitelikli bilişim personelinin istihdamını özendirmek için kamu istihdam rejiminde iyileştirmeler yapılacak.

Bulut bilişim yatırımları desteklenecek

Veri ekonomisine geçişi hızlandırmak üzere, veri sahipliği ve veri paylaşım sorumlulukları ile teknik yöntemlerinin belirleneceği veri yönetişimi çatı düzenlemeleri oluşturulacak. Veri esaslı rekabet gücünün artırılmasına yönelik Ulusal Veri Stratejisi hazırlanacak.

Türkiye’yi veri işleme faaliyetleri için bölgesel bir merkez haline getirmek üzere veri merkezi ve bulut bilişim yatırımları desteklenecek.

Genişbant altyapılarının gelişmesinin zor olduğu bölgelerde altyapı kurulumu teşvik edilecek, mobil haberleşme altyapısının olmadığı yerleşim yerlerine altyapı kurulması sağlanacak.

Sanayi ve hizmet sektörlerinde yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim, blokzincir, siber güvenlik ve siber-fiziksel sistemler gibi dijital dönüşüme yönelik yerli teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecek.

Yerli yazılım firmalarının yetkinliği artırılacak ve işbirliklerini destekleyici platformlar oluşturulacak. Açık kaynak kodlu yazılım ekosistemi geliştirilecek, yazılım sektöründeki insan kaynağı artırılacak.

Nano ve mikro uydu teknolojileri geliştirilecek

OVP’ye göre, 81 ilde “TEKNOFEST Teknoloji Atölyeleri” kurulacak.

Kuantum teknolojileri alanında ileri düzeyde teknolojik araştırmalar yapılarak, bunların endüstriye uygulanması sağlanacak.

Derin teknoloji alanlarında yurt dışında yaşayan Türk uzmanların Türkiye’de girişim başlatmalarına olanak sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak.

Enerji yoğunluğu yüksek batarya teknolojileri, bağlantılı araçlar, tam otonom (sürücüsüz) mobilite sistemleri ve ray ötesi sistemler gibi yeni nesil enerji ve ulaşım sistemlerindeki teknolojik kabiliyetler ve yatırımlar artırılacak.

Milli Uzay Programı çerçevesinde, Türkiye’deki uydu geliştirme ve pazarlama faaliyetleri koordine edilerek nano ve mikro uydu ile mega takım uydu gibi yeni teknolojik alanlarda AR-GE ve ürün geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Tarımsal faaliyetlerde dijital uygulamalarla ürün doğrulama, rekolte tahmini, yapay zeka, coğrafi bilgi sistemleri oluşturulacak.

Dijital finans altyapısı güçlendirilerek fintek alanında yerli teknolojilerin geliştirilmesine yönelik tedbirler alınacak.

Blokzincir tabanlı akıllı sözleşmeler üzerinden menkul kıymet ihraçları yapılacak, ihraç süreçleri dijitalleştirilecek.

Araştırmacıların uzaktan erişim aracılığıyla mikro verilere erişip bilimsel çalışmalarını yapabilmelerini sağlayan “Elektronik Veri Araştırma Merkezi (E-VAM)” projesi hayata geçirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x